NAUCZYCIELE

Nauczyciele naszej szkoły.

 1. mgr Monika Babiarz - Makowska - geografia, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog;
 2. mgr Maria Czyszczoń - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika; /urlop zdrowotny/;
 3. mgr Wojciech Czyszczoń - wychowanie fizyczne;
 4. mgr Wioletta Górska - zajęcia rewalidacyjne;
 5. mgr Agnieszka Hajdyła - logopeda,oligofrenopedagog;
 6. mgr Sylwia Jabłońska - muzyka, plastyka, informatyka, pedagog szkolny;
 7. mgr Lucjan Kapera - historia;
 8. mgr Magdalena Kramarczyk - język angielski;
 9. mgr Ewa Maciejewska - edukacja dla bezpieczeństwa;
 10. mgr Joanna Macioł - język niemiecki, zajęcia świetlicowe.;
 11. mgr Marta Mlekodaj - edukacja wczesnoszkolna,
 12. mgr Katarzyna Mierczak - edukacja wczesnoszkolna;
 13. mgr Małgorzata Nawara - doradztwo zawodowe;
 14. mgr Ewa Pierzykowska - nauczyciel - bibliotekarz;
 15. mgr Małgorzata Rychel-Szklany - wychowanie do życia w rodzinie;
 16. mgr Beata Słowiak - język angielski;
 17. mgr Elżbieta Sobczyk - edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i logopedią szkolną;
 18. mgr Agnieszka Sroka - język angielski;
 19. mgr Beata Sularz - edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 20. mgr Jolanta Surówka - biologia, przyroda, j.polski, wychowanie do życia w rodzinie.
 21. mgr. Lilla Świątkowska - chemia.
 22. mgr Elżbieta Swider - matematyka, zajęcia komputerowe. 
 23. mgr Maria Tokarczyk - Włodek - religia.
 24. mgr Ewa Traczyk - fizyka, technika;
 25. mgr Joanna Zając - język polski, historia.
 26. mgr Bernadeta Zaremba - język polski, wiedza o społeczeństwie.
 27. mgr Monika Zembal - matematyka, technika.