INFORMACJE

 

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - Rok szkolny 2017/18


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

W szkole podstawowej:

  1. 02 listopada 2017 - czwartek
  2. 03 listopada 2017 - piątek
  3. 18 - 20 kwietnia 2018 - środa - piątek.
  4. 30 kwietnia 2018 - poniedziałek
  5. 02 maja  2018 - środa.
  6. 04 maja  2018 - piątek
    ŁĄCZNIE 8 dni.