KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - Rok szkolny 2016/17


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

W szkole podstawowej:

 1. 02 listopada 2016 - środa
 2. 12 kwietnia 2017 - środa
 3. 02 maja  2017 - wtorek.
 4. 16 czerwca 2017 - piątek.
 5. 21 czerwca 2017 - środa
 6. 22 czerwca 2017 - czwartek
  ŁĄCZNIE - 6 dni.
  W gimnazjum: 
 1. 02 listopada 2016 - środa
 2. 12 kwietnia 2017 - środa
 3. 19 kwietnia 2017 - środa egzamin gimnazjalny. Uczniowie SP uczą się.
 4. 20 kwietnia 2017 - czwartek egzamin gimnazjalny. Uczniowie SP uczą się.
 5. 21 kwietnia 2017 - piątek egzamin gimnazjalny. Uczniowie SP uczą się.
 6. 02 maja  2017 - wtorek.
 7. 16 czerwca 2017 - piątek.
 8. 22 czerwca 2017 - czwartek
  ŁĄCZNIE 8 dni.
      31 pażdziernika jest dniem wolnym dla uczniów SP i Gimnazjum - zajęcia zostały odpracowane w sobotę 17. września.