Aby wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego, pewnie poruszającego się po świecie wartości, ważne jest kształtowanie tożsamości regionalnej. Dlatego też uczniowie poznają najbliższe otoczenie,środowisko społeczne,elementy kultury w ich naturalnej postaci , a to poznanie odbywa się poprzez bezpośredni kontakt, który m.in. umożliwiła nam p. Alicja Sokołowska w swojej pracowni malarskiej. Uczniowie poznali technikę malowania na szkle pod okiem instruktora - p. Alicji Sokołowskiej. Z dużym zapałem i zaangażowaniem wykonywali swoje prace według własnych pomysłów i upodobań. Dzięki malowaniu na szkle mogły bawić się w kreatywny sposób, a co więcej, nadać niezwykle oryginalny charakter swojemu obrazkowi. Prace wykonywali przy użyciu profesjonalnych farb, a efekty wizualne zbliżone były do klasycznego witraża. Prostota wykonania sprawia, że dzieci nie będą miały z malowaniem na szkle żadnego problemu. Dodatkowo organizacja takich warsztatów przyczyniła się do promocji ludzi, ich kultury, zdolności i pasji. Warsztaty były też okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji uczniów ze środowiskiem lokalnym jak również uwierzeniem we własne możliwości. Bardzo dziękujemy p. Alicji Sokołowskiej za goszczenie nas u siebie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych. ZOBACZ ZDJĘCIA - >>>>