Jesteśmy Wiarygodną Szkołą
wyposaża w nowoczeną wiedzę
Zajęcia edukacyjne.
naucza umiejętności
I pomoc przedmedyczna.
dba o dziedzictwo kulturowe
Warsztaty z edukacji regionalnej
zapobiega zagrożeniom
Zajęcia z profilaktyki.
to dodatkowe lekcje patriotyzmu.
Akademie z okazji świąt państwowych.
... do nauki i zabawy.
Świetlica szkolna
umożliwia poznanie piękna naszego kraju
Wycieczki turystyczne.